ElseMariePedersen.dk

Foredrag - Få viden. Skab debat. Opnå fællesskab.

Når jeg holder et foredrag, er det min erfaring at et foredraget først og fremmest giver tilhørerne en ny indsigt og viden, men også at det åbner op for dialog og kan være et oplæg til videre debat.
Et foredrag kan styrke fællesskabsfølelsen i en gruppe og dermed være medvirkende til samarbejdet og nytænkningen udvikles.
Foredrag brugbart i fx

 • Offentlige og private arbejdspladser
 • Små og store personalegrupper.
 • Undervisnings institutioner.
 • Foreninger.
 • Klasser og studiegrupper.

Det jeg personligt interesserer mig mest for her i livet er relationen os mennesker i mellem, derfor følgende hovedtemaerne i mine foredrag:

 1. Relationen.
 2. Kommunikation.
 3. Samarbejde og trivsel
 4. Konfliktløsning.
 5. Stresshåndtering.

Eksempler på foredragstitler:

 • Kan vort samarbejde forbedres?
 • Hvordan bliver jeg tydeligere i min kommunikation?
 • Er det muligt at løse mine konflikter bedre end jeg gør?
 • Hvordan er livet som psykisk syg, og hvordan er det at være pårørende til et menneske med en psykisk sygdom?
 • Hvordan styrker og udvikler vi vort parforhold?
 • Hvordan får jeg sat fokus på de ressourcer jeg har, og hvordan får jeg anvendt dem?

Der er også mulighed for andre temaer eller omdrejningspunkter i et foredrag tilpasset den aktuelle situation og behovet hos jer.

Mulighederne for fokuspunkter i et foredrag er mangeartede, også selv om emnerne hovedsageligt befinder sig indenfor de følgende tre områder:

 1. Personlig udvikling.
 2. Personale udvikling.
 3. Styrkelse og udvikling af parforhold.

Det mål I har med at arrangere et foredrag kan være forskelligt. Det kan evt. være oplæg til debat, information omkring et specifikt emne, at aktivere fællesskabsfølelsen, at give indsigt i relationens betydning fx på jobbet eller i parforhold, at forbedre kommunikationen på arbejde og generelt.


For booking eller ønsker til foredrags-emner/-temaer

Ring hverdage ml. 16.30 og 17.30 på tlf.nr. 24 67 66 44 eller mail på info@elsemariepedersen.dk

ElseMariePedersen.dk - Tlf: 24676644 - Email: fogemp@hotmail.com - Produceret af Ivaldi