ElseMariePedersen.dk

Husterapeut

Flere og flere arbejdspladser ser nødvendigheden af at have fokus også på de ansattes psykiske velbefindende, altså at være opmærksom på ” det hele menneske”.
Indsatsen viser sig altid ”at være pengene værd”, fordi et menneske som har det godt, yder den bedste indsats.
Det kan være svært for en leder selv at afse kostbar tid netop til dette. Derfor bliver det desværre nogle gange skubbet i baggrunden.
Her kan det være en fordel at ansætte en ”Husterapeut”
Ansættelsen kan ske på konsulentbasis eller på timebasis, - eller det kan ske på bestemt ugedag, eller på bestemt dato.

Ring, og lad os finde en aftale som passe præcis til jeres situation.
24 67 66 44

Spørgsmål:
”Hvad kan en virksomhed eller institution bruge en ”Hus terapeut” til?”

Svar:

 • Coaching i forhold til fx personlig kompetenceafklaring.
 • Sparring, når den svære medarbejdersamtale forberedes og udføres.
 • Supervision omkring gruppemøder/processer af den ene eller anden art.
 • Samarbejde omkring konflikthåndtering internt.
 • Hjælp til at finde den ”fælles ånd” og fremme det interne samarbejde.
 • Gennemføre trivselsundersøgelser og samtaler.
 • Hjælp til personlig udvikling og selvindsigt.
 • Terapeutiske samtaler, hvis/når den akutte situation opstår.
 • ”sygefraværssamtaler”
 • Coaching gennem eksistentielle samtaler.
 • Mulighed for coaching/terapi/afklaring med meget kort varsel.
 • Sparring vedr. personlig fremtoning og gennemslagskraft.
 • Holde oplæg til møder og debatter.
 • Hjælp til stresshåndtering.
 • Ressource fokusering.
 • Etablering og vedligeholdelse af assertiv kommunikation internt.
 • Støtte til integrering på arbejdspladsen af nyansatte.
 • Hjælp til nyintegrering af langtidssyge.
ElseMariePedersen.dk - Tlf: 24676644 - Email: fogemp@hotmail.com - Produceret af Ivaldi