ElseMariePedersen.dk

Teoretisk tilgang.

Fænomenologisk - eksistentiel.
Fænomenologsik vil sige, at fænomenet eller oplevelsen tages for pålydende. Tingene antages at være, som de opleves af personen, uden at de derfor kan betragtes som almengyldige sandheder. Derefter undersøges fænomenerne nærmere sammen med klienten.
Eksistentiel psykologi udspringer af den filosofiske retning eksistentialisme, som handler om temaer som f.eks. meningen med livet, døden, angst, valg, frihed, ansvar, kriser, 
Begge tilgange anser menneskets egenart og autonomi som meget grundlæggende forhold, der skal respekteres.
Mennesket forstås som intentionelt, dvs. dets bevidsthed er altid rettet mod noget og det er drevet af værdier, relationer og mål, som det ønsker at udvikle og realisere.  

 

 

 

Rubin opdagede en meget interessant egenskab ved særligt strukturerede gestalter, nemlig at de af ukendte grunde kan "kippe", således at forgrund og baggrund pludselig byttes om. Dette fænomen er demonstreret i den kendte vase/ansigt-figur.

 

Dette fænomen tages der hensyn til i terapien, således at terapeuten oplever samme forgrund, selvom de har organiseret gestalten ens.
Terapeuten fortolker derfor ikke klientens nuværende opførsel som bundet til den og den begivenhed i fortiden og går omvendt heller ikke ud fra, at klienten er sådan og sådan, når hun har oplevet noget bestemt i sin barndom.

 

ElseMariePedersen.dk - Tlf: 24676644 - Email: fogemp@hotmail.com - Produceret af Ivaldi