ElseMariePedersen.dk

Om terapi, supervision og coaching på arbejdspladser.

 

Trivsel

For at yde optimal indsats er det vigtigt at have det så godt som muligt såvel i i sit privatliv som på sin arbejdsplads. Derfor kan og skal vi heller ikke skille disse to domæner fra hinanden. Det er i stedet vigtigt at gøre opmærksom på dette forhold, at arbejde med dette og at hjælpe til indsigt og selvindsigt. Fx: Hvad påvirker hvad? Hvad kan jeg som person selv gøre? Hvad kan jeg som leder gøre? Altså bliver bevidst om handlemønstre og effekten af disse. Handlemønstre er vanskelige for personen selv at få øje på, og derved også svære selv ar ændre.

Bevidsthed

Opmærksomheden omkring hvilke personlige belastningspunkter en person har været udsat for. Fx: stress, misbrug, konflikter, tab, depression, skilsmisse m.m.
Opmærksomhed omkring hvilke jobrelaterede belastningspunkter personen er udsat for. Fx: interessekonflikter mellem top og bund, konflikter kollegaer imellem, oplevede trusler og afskedigelse og ændring af jobfunktion, mobning m.m.

Miljø og udvikling

Samtaleformen mellem top og bund, mellem kollegaer er den god eller dårlig, er den i proces eller er den stationær?
Foregår der mobning på arbejdspladsen?
Medarbejdssamtaler og udviklingssamtaler bliver der fuldt op på disse. Hvordan er ”klimaet” til samtaler generelt? Bliver der fuldt op på debatter og aftaler? Tages medarbejdernes udsagn alvorligt? Værdsættes de?
Sættes oplysning på tværs højt?
Styrkes medarbejdernes kompetencer og udvikles deres ressourcer?

ElseMariePedersen.dk - Tlf: 24676644 - Email: fogemp@hotmail.com - Produceret af Ivaldi